อาการเมารถในสัตว์

ปุ่มการแชร์นี้ไปยัง FacebookFacebookFacebookShare ถึง TwitterTwittertwittershare ถึง PinterestPinterestPinterestShare เพื่อ moreaddthismore5 เช่นเดียวกับผู้คนสัตว์อาจประสบอาการเมาเมื่อขี่ในรถยนต์และรถบรรทุกหรือรถบรรทุก ในขณะที่ปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ก็ไม่ได้ลบสาเหตุที่สัตว์บางตัวมีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องนี้มากกว่าสิ่งอื่น ๆ อาการของอาการเมารถอาจรวมถึงความร้อนรน, หอบ, น้ำลายไหลและแม้แต่อาเจียน สัตว์บางตัวอาจอารมณ์เสียจนพวกเขาจะได้เรียนรู้ที่จะอาเจียนในความคาดหวังที่จะเข้าสู่รถยนต์ที่พักผ่อน สัตว์อื่น ๆ จะพัฒนาอาการเมารถที่จุดต่าง ๆ ในการเดินทางไกล การรักษาอาการเมารถมักจะรวมถึงยาเช่น benadryl หรือ dramamine...