Leo Potato

AddThis ปุ่มแชร์นี้ไปยัง FacebookFacebookFacebookShare ถึง TwitterTwittertwittershare เพื่อ pinterestpinterestpinterestshare เพื่อ moreaddthismore มันฝรั่ง (Leo) อยู่ที่มุมล่างซ้ายพร้อมคอปกสีเบจ ความคิดมากมายเข้าสู่การตัดสินใจเลือกชื่อสุนัขของคุณ ดังนั้น. มาก. Erich และฉันกลับไปกลับมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนที่จะติดกับลีโอ หลังจากที่เขาเกิดก่อนที่เราจะพาเขากลับบ้านเราเริ่มเรียกเขาว่ามันฝรั่งเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาดูเหมือน: มันฝรั่งเล็ก ๆ ที่มีขาและหาง ตั้งแต่นั้นมามันฝรั่งติดอยู่เป็นชื่อ "กลาง" ของเขา เขาจะตอบกลับเมื่อเราเรียกว่า...