Bella ฉลอง Cinco de Mayo ใน China Poblana

ปุ่มเพิ่มการแชร์นี้ไปยัง FacebookFacebookFacebookShare ถึง TwitterTwittertwittershare ถึง PinterestPinterestPinterestshare เพื่อ moreaddthismore163 วันหยุดที่รู้จักกันในชื่อ Cinco de Mayo - หรือวันที่ห้าของเดือนพฤษภาคม - ฉลองชัยชนะในปี 1862 ของชาวเม็กซิกันเหนือฝรั่งเศส ผู้คนจำนวนมากสับสนกับวันประกาศอิสรภาพของเม็กซิกันซึ่งเกิดขึ้นจริงเมื่อห้าสิบปีก่อน Cinco de Mayo ได้กลายเป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมเม็กซิกันและมรดกในสหรัฐอเมริกามากกว่าในเม็กซิโก แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามขอให้มีอุบายและและหวังว่า Furrends...